Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010

Τι απαγορέυεται στο Άγιον Όρος

• η παραμονή χωρίς διαμονητήριο
• τα τραγούδια και οι χοροί
• η κινηματογράφηση
• το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους
• η κρεοφαγία
• η εξαγωγή ιστορικών κειμηλίων